Wed. Apr 24th, 2024
Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự VN

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự Việt Nam trong quan hệ với các nước đối với việc chứng nhận lãnh sự/ hợp pháp hóa lãnh sự cũng như kiểm tra tính xác thực của các lợi giấy tờ, tài liệu của Việt Nam có những yêu cầu riêng. Vậy những  yêu cầu  đó cụ thể như thế nào, gồm những thủ tục giấy tờ gì?

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự VN
TH1: Việc chứng nhận lãnh sự (CNLS)/ Hợp pháp hóa lãnh sự (HPHLS), giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài, yêu cầu cần những loại giấy tờ như sau:

+  Tờ khai chứng nhận/HPHLS theo mẫu số LS/HPH-2012/TK  ( 1 tờ ).

 

+  Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự/ HPHLS.

+ Bản chụp giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự / HPHLS ( 1 bản )

+  Giấy tờ tùy thân (CMTND, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp ( 1 bản chính ) ;

Hoặc bản chụp giấy tờ tùy thân ( không cần chứng thực) đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện ( 1 bản ).

+ Phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và yêu cầu trả kết quả qua đường bưu điện) ( 1 cái ).

TH2: Việc chứng nhận lãnh sự / HPHLS, giấy tờ, tài liệu của người nước ngoài để được công nhận và sử dụng ở Việt Nam, yêu cầu cần những loại giấy tờ như sau:

Ngoài những giấy tờ yêu cầu giống với những giấy tờ của việc chứng nhận lãnh sự hay Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự , giấy tờ, tài liệu của người Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài như đã nêu ở TH1, thì cần phải bổ sung thêm:

+ Bản dịch giấy tờ ( không cần chứng thực ) tài liệu đề nghị được HPHLS sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nếu giấy tờ, tài liệu đó được lập bằng tiếng khác không phải tiếng Việt hoặc Tiếng Anh) ( 1 bản ).

Lưu ý: Người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.

+  Sau khi đã dịch xong giấy tờ, tài liệu trên, bạn chụp lại và cung cấp thêm 1 bản chụp bản dịch giấy tờ, tài liệu.

Lưu ý chung:

Để kiểm tra tính xác thực của những loại giấy tờ, tài liệu được đề nghị được chứng nhận lãnh sự/ hop phap hoa lanh su ở cả 2 trường hợp trên, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị chứng nhận lãnh sự/ HPHLS  sẽ phải xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này.

By admin