Fri. Jun 14th, 2024

Category: Visa Mỹ

Xin visa du lịch Mỹ 10 năm

Trường hợp nào được cấp visa du lịch Mỹ 10 năm Trong một số trường hợp, Đại sứ quán/ Tổng lãnh sự quán (ĐSQ/ TLSQ) Hoa kỳ có thể cấp visa du lịch Mỹ…