Sat. Jul 13th, 2024

Category: Xin visa-thị thực

Visa Việt Nam

Visa điện tử Việt Nam là gì? Visa điện tử Việt Nam (e-visa Việt Nam) do Cục Xuất Nhập Cảnh Việt Nam cấp bắt đầu từ tháng 2 năm 2017.…