Wed. May 22nd, 2024

ĐẾM NGƯỢC 3 NGÀY, QUÀ SINH NHẬT MÊ SAY!

Hàng ngàn ưu đãi cực yêu nhà Bamboo Airways chuẩn bị được bung lụa tới tay các hành khách thân yêu để bay khắp Việt Nam và các chặng Đông Nam Á:

Vé bay Nội địa tặng ưu đãi từ 18.000VND – 88.000VND

Vé bay Đông Nam Á tặng ưu đãi từ 118.000VND – 188.000VND, từ đầu Việt NamThời gian đặt vé: 16-18/8

By admin