Wed. May 22nd, 2024

Visa Du lịch Đi Trung Quốc hạn 3 tháng đi 1 lần lưu trú 15 ngày .

Hồ sơ gồm có:

– Hộ chiếu Gốc

– 2 ảnh 4×6 nền trắng lộ rõ trán tai , khuôn mặt

– Căn cước công dân photo

– Mẫu CT07 hoặc CT08 đối với Hộ chiếu trắng tinh chưa đi đâu.

– Đơn xin nghỉ phép đối với Hộ chiếu Trắng tinh.

Thời gian làm việc : 5 đến 6 ngày

Khách Phải lên lăn tay chụp ảnh lần đầu , còn các lần tiếp theo ko cần .

By admin