Visa Mỹ

Hồ sơ thủ tục làm visa Mỹ

visa mỹ

Dịch vụ visa xuất cảnh đi Mỹ Hồ sơ xin visa Mỹ để công tác +  01 hình 5×5 (nền trắng không quá 6 tháng) +  Hộ chiếu bản gốc, còn hạn 6 tháng, có chữ ký +  Bảng câu hỏi +  Thư mời của công ty tại Mỹ (bản chính) +  Quyết định cử đi công tác tại Việt ... Read More »

Scroll To Top