Fri. Mar 24th, 2023

Category: Visa Trung Quốc

Dịch vụ làm visa Trung Quốc nhanh, uy tín , giá rẻ nhất tại Hà Nội

Các loại visa Trung Quốc

Visa Trung Quốc được phân thành nhiều loại: visa Ngoại giao, Tiếp đãi, Công vụ, Phổ thông. Cơ quan cấp visa Trung Quốc khi cấp visa sẽ tham chiếu đến hộ…