Fri. Mar 24th, 2023

Trong năm 2015 có rất rất nhiều sự thay đổi về các thủ tục visa, hộ chiếu, visa nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam, nhưng luật về giấy phép lao động 2015 cho người nước ngoài lao động và làm việc tại Việt Nam vẫn áp dụng theo 2 văn bản sau:

– Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013

nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luận lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

– Thông tư 03/2014TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn Nghị định 102.

( chi tiết Thông tư 03/2014)

– Mọi thắc mắc luật về giấy phép lao động 2015 cho người nước ngoài mà quý vị chưa hiểu, hãy liên lạc với công ty chúng tôi, để chúng tôi tư vấn miễn phí. Công ty chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ dịch vụ về giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam.

By admin