Sat. Jul 13th, 2024

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM đã có thông báo mới về thời gian tái đăng kí visa đối với những trường hợp bị từ chối cấp visa như sau (áp dụng từ ngày 19/8/2022):

• Sau 6 tháng kể từ ngày nhận được giấy thông báo bị từ chối cấp visa Hàn, người bị từ chối có thể tái đăng kí xin cấp visa mới (áp dụng cho tất cả các loại visa Hàn như thăm thân, du lịch, công tác,…)

• Trường hợp bị từ chối cấp visa loại nào, phải chờ đủ 6 tháng mới được nộp hồ sơ xin cấp lại visa cùng loại đó.

• Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc và trung tâm tiếp nhận visa không trả lời lý do bị từ chối visa qua điện thoại và email.

Lưu ý: Hồ sơ xin cấp visa đậu/rớt đều sẽ không được hoàn trả lại ngoại trừ hộ chiếu và giấy tờ bản gốc.

NHẬN HỖ TRỢ XIN VISA HÀN QUỐC

VISA THĂM THÂN – DU HỌC – DU LICH

By admin