Sat. Jul 13th, 2024

Thông báo mới áp dụng từ 4/3/2024 dành cho visa du lịch Hàn Quốc xin qua công ty du lịch.

Visa Multi C31 diện đã từng nhập cảnh vào Hàn Quốc trong vòng 1 năm trở lại đây: Trong trường hợp là người lao động ĐSQ yêu cầu nộp thông tin BHXH, sao kê tài khoản (đánh dấu rõ mục nhận lương).

Visa Multi (C31+ C391) và C39:

Tờ khai xin visa tại trang đầu mục 1.6 ghi rõ nơi cư trú theo đúng CCCD/CMND (Ví dụ: Hà Nội(Đống Đa), Hà Nội(Thanh Oai), Nghệ An(Vinh), không ghi Việt Nam, hay Hà Nội riêng.)

Mục 8.8 trong tờ khai, có người thân bên HQ hay không bắt buộc phải khai đúng sự thật (nếu có kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ có dịch thuật công chứng gần nhất)- Trường hợp ly hôn: kèm theo phán quyết ly hôn (dịch thuật công chứng 3 tháng gần nhất)- Trường hợp kết hôn: kèm theo đăng ký kên hôn (dịch thuật công chứng 3 tháng gần nhất)

By admin