Quy định mới về thời hạn visa cho người nước ngoài

Theo quy định tại Điều 9 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013 ban hành ngày 16/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 quy định về thời hạn của visa thị thực như sau:

– Visa thị thực Việt Nam có kí hiệu là SQ có thời hạn không quá 30 ngày.

– Visa thị thực Việt Nam có kí hiệu là HN, DL có thời hạn không quá 03 tháng.

– Visa thị thực Việt Nam có kí hiệu là VR có thời hạn không quá 06 tháng.

– Visa thị thực Việt Nam có kí hiệu là NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, DN, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2 và TT có thời hạn không quá 12 tháng.

– Visa thị thực  Việt Nam có kí hiệu là LĐ có thời hạn không quá 02 năm.

– Visa thị thực Việt Nam có kí hiệu là ĐT có thời hạn không quá 05 năm (Trước đây thị thực cấp cho nhà đầu tư không quá 3 năm)

– Thị thực hết hạn, được xem xét cấp thị thực mới.

– Thời hạn thị thực ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ít nhất 30 ngày.

Comments are closed.

Scroll To Top