Miễn visa cho công dân 5 nước Tây Âu

Ngày 18/06, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 46 NQ-CP quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho công dân 5 nước Tây Âu bao gồm các nước Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia.

Trong nghị quyết đã nêu miễn visa (thị thực) cho công dân 5 nước là vương quốc Anh, cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Tây Ban Nha và Cộng hòa Italia khi nhập cảnh tại Việt Nam với thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh không phân biệt hộ chiếu loại gì, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam cho công dân 5 nước Tây Âu đã nói ở trên có thời hạn một năm, kể từ ngày 01-07-2015, cho đến hết ngày 30-06-2016 và sẽ được xem xét, gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xem thêm: Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Comments are closed.

Scroll To Top