Luật xuất cảnh cho người nước ngoài

Các điều kiện đủ để người nước ngoài được xuất cảnh

– Hộ chiếu gốc hoặc cac giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế
– Thẻ tạm trú hoặc thường trú còn sử dụng được
– Không thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định

Người nước ngoài bị tạm hoãn xuất cảnh và thời hạn tạm hoãn xuất cảnh nếu thuộc các trường hợp sau:

– Đang là bị can, bị cáo, người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc đang là bị đơn, người bị kiện, người có nghĩa vụ liên quan trong vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, hôn nhân và gia đình;
– Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của Hội đồng xử lý cạnh tranh;
– Chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;
– Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
– Vì lý do quốc phòng, an ninh.
Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị dẫn giải ra nước ngoài để cung cấp chứng cứ theo quy định tại Điều 25 của Luật tương trợ tư pháp.

Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh không quá 03 năm và có thể gia hạn.

Các trường hợp Buộc xuất cảnh:

Người nước ngoài có thể bị buộc xuất cảnh trong trường hợp sau đây:
– Hết thời hạn tạm trú nhưng không xuất cảnh;
– Vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Thẩm quyền quyết định buộc xuất cảnh như sau:
– Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh quyết định buộc xuất cảnh đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
– Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định buộc xuất cảnh đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

tag: hộ chiếu nhanh, visa trung quốc

Comments are closed.

Scroll To Top