Làm visa Trung Quốc bao lâu thì được lấy?

Công ty VIETNAM TOURS xin thông báo:
Kể từ ngày 15/05/2015, visa Trung Quốc 3 tháng 1 lần sẽ trả hồ sơ sau 6 ngày làm việc, trường hợp xin khẩn sẽ trả hồ sơ sau 3 ngày làm việc , yêu cầu tất cả các khách hàng nộp ảnh gốc.
Visa Trung Quốc 6 tháng nhiều lần và visa Trung Quốc 1 năm nhiều lần yêu cầu phải có đăng ký kinh doanh photo, công chứng và kết quả visa cũng sẽ trả sau 6 ngày làm việc.
​Công ty xin được thông báo tới các khách hàng và rất mong nhận được sự hợp tác trong thời gian tới​
Xin cảm ơn!!!

Comments are closed.

Scroll To Top